spacer.png, 0 kB
Forsiden

Actaadvokater er et lokalt advokatfirma med kontor centralt beliggende i Næstved.

Virksomheden yder juridisk rådgivning til både erhvervslivet, private og offentlige institutioner, herunder erhvervsrådgivning og selskabsret, ejendomsberigtigelse, dødsbobehandling, familieret, inkasso og erstatningsret

Vi er medlem af advokatsamarbejdet Eurojuris Danmark, og herigennem også Eurojuris International, der har tilknytte ca. 600 advokatkontorer fordelt over Europa.
Vi er endvidere autoriseret som RKI-inkassopartner og er hermed en effektiv samarbejdspartner på inkassoområdet.

Virksomheden drives i kontorfællesskab med Advokatfirmaet Erling Pedersen og Advokatfirmaet Lars Urup og Advokat Per Mejer, Certificeret IT-advokat.    

Erling Pedersen har specialiseret sig i familie- og erstaningsret. Erling Pedersen er tillige uddannet mediator og antaget af statsforvaltningen som fast værge.

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark

 2. Er medlemmer af Advokatsamfundet

 3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 Virksomhedens forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Virksomheden er registreret under CVR 28 18 29 45

 

  

Sidst opdateret ( Tuesday, 11 January 2011 )
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB