spacer.png, 0 kB
Ansættelsesret
Specialet omfatter rådgivning ved indgåelse af ansættelsesaftaler, herunder direktørkontrakter, forhandling af løn- og ansættelsesvilkår samt varetagelse af såvel arbejdsgivers som arbejdstagers interesser i tilfælde af konflikter i et ansættelsesforhold.

ActaAdvokater yder endvidere rådgivning i spørgsmål om feriepenge, lov om ansættelsesbeviser, lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse samt rådgivning om konkurrence- og kundeklausuler.
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB